نمونه سوالات

عنواندرستاریخ درج
pdf تستهای باحال مکانیکدوازدهم ریاضی4 مهر 1400
text آنتروپیفیزیک پایه (حرارت وترمودینامیک)4 تير 1399
text نور قطبیفیزیک پایه (نور هندسی)3 تير 1399
text اندازه حرکت زاویه ای یک فرفره چرخانفیزک پایه (مکانیک)3 تير 1399
text میدان الکتریکی یک دی پل الکتریکیفیزیک پایه (الکترومغناطیس)3 تير 1399
jpg نمونه سوال امتحانی پایه دهمدهم ریاضی5 فروردين 1399
jpg نمونه سوال پایه دهم نوبت اولدهم تجربی5 فروردين 1399
text تست های پایستگی انرژی مکانیکیدهم ریاضی17 بهمن 1394
text فشارسیستم عامل4 بهمن 1392
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم